Intencje mszalne 20-26.03.2023 r.

Poniedziałek – 20.03.

7.00 dziękczynna w dniu ur. Wiktora

17.30 + żona Urszula Kalkowska – w 4 r. śm. i rodzice z ob. str.; Pelagia i Leon Frankowscy

18.00 + Danuta, Helena Benon Koszałka

Wtorek – 21.03.

7.00 + rodzice: Barbara i Wiktor Węsierscy; brat Jan i bratowa Daniela

17.30 + Władysław Klawikowski – w dniu ziem. ur.

2) + Hubert i rodzice z ob. str.

18.00 + Władysław Paczoska i rodzice z ob. str.

2) + Wanda i Leon Deyk

Środa – 22.03.

7.00 + rodzice: Agnieszka i Franciszek Ramczyk oraz babcie i dziadkowie

17.30 + Janusz Kolka – w m-c po pog.

2) + Józef i Zofia; bracia: Marian i Mirosław Staroszczyk

18.00 + Józef, Stanisława i Brunon Wilczewscy oraz Albin Węsiora

2) + ojciec Stefan; rodzice: Helena i Jan Stromscy oraz dziadkowie

Czwartek – 23.03.

7.00 o łaski i błog. Boże dla rodziców i rodziny Plich

17.30 o zdrowie i Boże błog. dla sióstr z Róży Niewiast z Szarłaty i ich rodzin

18.00 + Leon Kwidziński

2) + rodzice: Elżbieta i Antoni Krauza; siostra Romana

Piątek – 24.03.

7.00 + Władysław i Stanisława Cyroccy oraz brat Józef i siostra Halina

17.00 + Brygida Fularczyk – w dniu ziem. ur.

18.20 + Helena i Bronisław Mejna; zm. bracia i siostra oraz szwagrowie

2) z podzięk. za odebrane łaski i z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę M.B. oraz za dusze dziadków

20.00 w intencji pątników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Sobota – 25.03.

7.00 + za dusze w czyśćcu cierp.

10.00 + Hanna Richert – w ziem. ur. – int. koleżanki i koledzy z pracy

2) + w r. śm. Mirosławy Stubba

16.00 + Władysław Młyński – w dniu ziem. ur. i rodzice z ob. str.

2) + Wojciech Stolz – w I r. śm.

18.00 + Urszula Marszałkowska – w dniu ziem. ur.

2) + Józefa Bejrowska – w 26 r. śm.

Niedziela – 26.03.

7.15 + Józef Potrykus – w 80 ziem. ur.

9.00 + Jan Barzowski – w kol. r. śm. i wnuk Dawid

11.00 dziękczynna w 45 r. ślubu Marioli i Romualda oraz w podziękowaniu za łaskę uzdrowienia

18.00 + Bogumiła Bach – w dniu ziem. ur.

Inne wpisy