Adoracja całodobowa Przodkowo

Adoracja Najświętszego Sakramentu

(z ¾ maja 2022 r.)

 1.Młynek – 19.00 – 20.00

2.Smołdzino 20.00 – 21.00

3.Bursztynik  21.00 – 22.00

4.Stanisławy 22.00 – 23.00

5.Przodkowo ulice: Topolowa, Kasztanowa, Perłowa 23.00 – 24.00

6.Kartuska 24.00 – 1.00

7.Łąkowa, Sportowa, Gdańska 1.00 – 2.00

8.Derdowskiego 2.00 – 3.00

9.Majkowskiego 3.00 – 4.00

10.Za Strumykiem 4.00 – 5.00

11.Osowa Góra 5.00 – 6.00

12.Krzywda 6.00 – 7.00

13.Kosowo 8.00 – 9.00

14.Kobysewo 9.00 – 10.00

15.Kczewo 10.00 – 11.00

16.Kawle Górne 11.00 – 12.00

17.Kawle Dolne 12.00 – 13.00

18.Hopy 13.00 – 14.00

19.Buczno i Wilanowo 14.00 – 15.00

20.Załęskie Piaski 15.00 – 16.00

21.Załęże 16.00 – 17.00

22.Ulice niewymienione 17.00 – 18.00