Ogłoszenia na XXVIII niedzielę – 10.10.2021

  1. Różaniec dla dzieci o godz. 17.00, a dla dorosłych przed wieczorną Mszą św.

  2. Dziś kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się” i zbiórka do puszek na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

  3. Pamiętajmy o nauczycielach i pracownikach szkól z okazji ich święta w swoich modlitwach.

  4. W kolejną rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową dziękujmy Bogu za Jego łaskawość i prośmy za jego wstawiennictwem za nasz Kościół i naród. Okolicznościowa wieczornica z apelem o godz. 19.00.

  5. Msza św. w intencji rodziców dziecka utraconego w przyszłą niedzielę o godz. 11.00