Zachęta do udziału w misjach !

Modlitwa przygotowująca Parafię

do Misji świętych.

Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu dusz naszych, dziękujemy Ci za naszą wspólnotę parafialną, że zapraszasz nas do swego Serca.

Wierzymy, że tak jak Ciebie posłał Ojciec, tak Ty posyłasz do nas swoich misjonarzy, aby nas uczyli Miłości.

 

Przyjmiemy ich Jezu jak Ciebie samego i przyrzekamy spełniać ich rady. Ale widzisz, o Jezu, że jesteśmy słabi, więc udziel nam łaski: podźwignij upadłych, nawróć błądzących, wspieraj słabych, oświeć wątpiących. Daj nam łaskę, byśmy byli Tobie posłuszni.

Nie pozwól, Pasterzu, by zaginęła choćby jedna owca z Twojej owczarni.

Błagamy Cię o żal za grzechy, o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź, o gorącą miłość.

Prosimy o Dary Ducha Świętego, aby Misje święte przyniosły nasze odrodzenie.

Ofiarujemy Ci nasze wspólne modlitwy, Msze święte, głoszenie Słowa Bożego, ku większej Twojej chwale.

Maryjo, wstaw się za nami do Syna swego, wyproś nam prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość.

Ucieczko grzeszników, módl się za nami grzesznymi, byśmy tej szansy nie zmarnowali.

Święty Andrzeju, święci nasi Patronowie, orędujcie za nami. Amen.

Drodzy Parafianie

Przyjmijcie serdeczne życzenia, aby czas Misji świętych był dla nas wszystkich czasem powrotu do Boga, czasem łaski i czasem odrodzenia we wierze.

Wiele osób w naszej Parafii odwróciło się od Boga przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę. Jednak Pan kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życiu, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatek.

Proszę więc każdego z osobna, byś przyszedł do Tego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia.

Tych, którzy wierzą proszę o modlitwę, a także apostolskie działanie w domach, pośród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie! Proszę Chorych i Cierpiących! Otoczcie modlitwą naszą Parafię, bo Wasza modlitwa potrzebna jest Waszym duszpasterzom, Misjonarzom, którzy będą głosić Słowo Boże i wszystkim, którzy w naszej Parafii oczekują przebaczenia. Proszę Rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w Waszych rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a utracił wiarę” – przypomina Chrystus! Proszę Dzieci i Młodzież! Niech w Waszych sercach nie zginie wiara, bo na Chrystusie, jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swoje życie.

Niech więc czas Misji rozjaśni światło Pana, niech zajaśnieje nadzieja, umocni się wiara i rozpali gorąca miłość!

Polecam Was wszystkich Parafian, Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu ani sensu! W Jej matczyne ręce polecam nasze Misje Parafialne, polecam naszą Parafię i Misjonarzy.

Wasz proboszcz ks. Wacław Mielewczyk

PLAN MISJI

ŚWIĘTYCH

Rozpocznijmy od nowa…”

Parafia

Świętego Andrzeja

w Przodkowie

18 – 26 września 2021