Misje Święte 18-26.09.2021

Plan Misji świętych

Sobota 18.09.2021

Dzień – rozpocznijmy od nowa!

Godz.17.30 – nabożeństwo oczekiwania – Różaniec św.

w intencji Parafian i Misjonarzy.

Godz.18.00 – uroczyste wprowadzenie OO. Misjonarzy

do świątyni

a/ wniesienie Pisma świętego, paschału i krzyża,

pokropienie wodą święconą

b/ powitanie przez Ks. Proboszcza i przekazanie

stuł i kluczy OO. Misjonarzom.

c/ Hymn do Ducha Świętego.

d/ Msza św. koncelebrowana zakończona Apelem

Jasnogórskim.

Niedziela 19.09.2021

Dzień Pański-przejście przez bramę PŚ

7.15 – Msza św. z nauką ogólną.

9.00 – Msza św. z nauką dla Rodzin (Dzieci).

11.00 – Msza św. z nauką ogólną.

17.30 – Różaniec św. – o nawrócenie grzeszników.

18.00 – Msza św. z nauką dla Młodzieży.

Poniedziałek 20.09.2021

Dzień żywej wiary!

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

10.00 – Intronizacja Pisma Świętego.

Msza św. z nauką ogólną.

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla Dzieci Szkół

Podstawowych (0 – IV).

17.30 – Różaniec święty – o żywą wiarę.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. nauka stanowa dla Mężczyzn.

21.00 – Apel Jasnogórski.

Wtorek 21.09.2021

Mój dar dla Jezusa!

7.00 Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Adoracja Najświętszego sakramentu

10.00 – Msza św. z nauką ogólną.

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla V – VIII

17.00 – Różaniec święty – w intencji dzieci.

17.30 – Nabożeństwo pokutne z rachunkiem sumienia.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Po Mszy św. nauka stanowa dla Kobiet.

21.00 – Apel Jasnogórski.

Środa 22.09.2021

Dzień pamięci o nieobecnych!

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

10.00 – Msza św. dla Chorych i Starszych wiekiem, z

udzielaniem Sakramentu Chorych.

17.00 – Różaniec święty – w intencji zmarłych Parafian

(nabożeństwo na cmentarzu – 5 stacji).

18.00 – Msza św. za zmarłych Parafian z nauką ogólną

21.00 – Apel Jasnogórski

Czwartek 23.09.2021

Dzień Eucharystii i Rodziny katolickiej!

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Różaniec święty – w intencji Misjonarzy i o nowe

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

10.00 – Msza św. z nauką ogólną.

11.00 – 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

17.00 – Różaniec święty – w intencji Rodzin.

17.30 – Nabożeństwo powołaniowe (młodzież parafii).

18.00 – Msza św. z nauką ogólną, i odnowienie ślubów

małżeńskich. Błogosławieństwo Rodzin.

Piątek 24.09.2021Dzień Pokutny!

Dzień ogłoszenia, że Jezus jest Panem!

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Różaniec święty – w intencji Małżeństw rozbitych.

10.00 – Msza św. z nauką ogólną – oddanie Parafii NSPJ.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego z nauką ogólną.

17.00 – Różaniec święty za Małżeństwa niesakramentalne

17.30 – Nabożeństwo przebłagalno – wynagradzające.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

20.00 – Droga Krzyżowa z Apelem Jasnogórskim.

Sobota 25.09.2021

Dzień poświęcony Matce Najświętszej!

Dzień Chrztu Św.- rozpocznijmy od nowa!

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

9.30 – Różaniec święty – w intencji wynagradzającej.

10.00 – Msza św. Maryjna. Po Mszy św. nabożeństwo

z aktem oddania parafii Matce Najświętszej.

Nabożeństwo dla Matek i Ojców z małymi

Dziećmi. Dla Kobiet w stanie błogosławionym.

Dla Małżonków chcących być rodzicami.

11.30 – Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

16.30 – Różaniec święty – o obfite owoce Misji świętych.

17.00 – Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Po Mszy świętej nauka stanowa dla Młodzieży

(studiującej, pracującej i szkół średnich).

21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela 26.09.2021 – Dzień radości, dzień uwielbienia i dziękczynienia!

Dzień zakończenia Misji Świętych!

7.15 – Msza św. z nauką ogólną.

9.00 – Msza św. z nauką dla dzieci.

11.00 – Msza św. z nauką ogólną – poświęcenie Krzyża

Misyjnego, krzyży domowych i wyznanie wiary.

17.30 – Różaniec święty – w intencji dziękczynnej.

18.00 – Msza św. z nauką dla Młodzieży.

Spowiedź św.: Środa od 9.30 – 10.00

od 17.00 – 18.00

Czwartek od 9.30 – 10.00

od 17.00 – 18.00

Piątek od 9.30 – 10.00

od 17.00 – 18.00

Sobota od 9.30 – 10.00

od 17.00 – 18.00

Misje Święte prowadzą misjonarze franciszkańscy:

O. Joel Kokott OFM i O. Łukasz Rosiak OFM