Ogłoszenia na XXII niedzielę – 30.08.2020

 1. Zwracamy uwagę na przepisy sanitarne, gdyż jesteśmy w strefie żółtej (nosimy maski i bezpieczna odległość).

 2. Wczoraj nasza parafianka siostra Tobiasza – franciszkanka złożyła pierwsze śluby zakonne w Orliku. Dziś w Wejherowie s. Marta – zmartwychwstanka obchodzi srebrny jubileusz ślubów zakonnych.

 3. 1 września przypada kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tego czasu i w intencji pokoju.

 4. Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będą Msze św.:

  – dla młodzieży szkół zawodowych i średnich w poniedziałek o godz. 18.00.

  – dla podstawówek we wtorek o godz. 8.15 i 9.15.

 5. Okazja do Spowiedzi św. w poniedziałek od godz. 16.00.

 6. Godzina święta w czwartek od 17.00 z wystawieniem N.S.

 7. W pierwszy piątek miesiąca rano odwiedzimy chorych z Komunią św. , a po południu od godz. 16.00 i 19.00 słuchać będziemy Spowiedzi św.

 8. Nauka przed chrztem w piątek po wieczornej Mszy św.

 9. W pierwszą sobotę miesiąca odmówimy Różaniec św. o godz. 17.30.

 10. W przyszłą niedzielę dzieciom z klas I poświęcone będą tornistry i przybory szkolne na Mszy św. o godz. 9.00, a dzieci z klas III po Mszy św. będą miały naukę przed I Komunią św.

 11. Również w przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna.