Program wizytacji parafii przez Księdza Biskupa

Plan wizytacji

Przodkowo – 25.04.2019r.

10.00 – spotkanie na hali z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami, uczniami Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Przodkowie.

10.30 – wizyta w Przedszkolu Chepy Children

11.00– spotkanie z Radą Powiatu w Kobysewie (poświęcenie nowego budynku i krzyża)

11.30 – spotkania z mieszkańcami DPS-u w Kobysewie

12.15 – wizyta w Urzędzie Gminy w Przodkowie

13.00 – obiad w plebanii z dyrektorami szkół i Wójtem Gminy

13.30 – księgi parafialne

13.45 – wizyta u ks. wikariusza

14.00 – odpoczynek

15.30 – nabożeństwo z procesją i modlitwami o urodzaje dla rolników oraz modlitwy na cmentarzu za zmarłych księży i parafian

16.00 – spotkanie z Radą Parafialną i Szafarzami

17.00 – Msza św. z bierzmowaniem

18.45 – kolacja

 

Inne wpisy